Blog

Interpelare adresată domnului Paul StănescuStimate domnule viceprim-ministru,

În cursul săptămânii trecute, am primit la cabinetul parlamentar o delegație reprezentând 13 Asociații profesionale și ONG-uri, care au adresat un memoriu primarului municipiului Constanța pe care vi-l anexez.

Subiectul îl reprezintă proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2018.

Studiind memoriul și discutând cu autorii, consider demersul justificat și vă prezint în continuare câteva considerațiuni.

Din analiza modului în care s-a procedat, începând cu inițierea hotărârii, rezultă încălcarea premeditată a Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, din două perspective. Prin nepublicarea odată cu proiectul a Notei de fundamentare și a Expunerii de motive, primarul a dovedit o vădită lipsă de transparență, contrar art. 7 alin. 2 din legea sus-menționată. În al doilea rând, autorii memoriului reclamă că în ciuda faptului că primarul știa de demersurile domniilor lor începând din anul 2016, nu a considerat necesar să se conformeze dispozițiilor cuprinse în art. 7 alin. 3 din aceeași lege potrivit cărora “anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. 2”.

Nu voi intra cu ocazia acestei interpelări, în detalii ce fac obiectul consultării publice reale, respectiv propunerile petenților pe categorii de taxe și impozite în contradictoriu cu Primăria Municipilui Constanța, care dorește majorarea până la maximizare a tuturor taxelor și impozitelor. Spre exemplu se intenționează o creștere cu 25% a valorii impozabile a clădirilor rezidențiale și o creștere cu 520% a valorii impozabile a clădirilor nerezidențiale. Putem sublinia însă, că analiza execuției bugetare pe ultimii ani arată că administrația locală nu a reușeșit să cheltuiască banii, rămânând cu excedente după cum urmează: 2104(65 mil. lei), 2015(52 mil. lei), 2016(193 mil.lei), 2017(235 mil. lei). De ce să împovărezi persoanele fizice și juridice cu taxe mai mari când nu ești în stare să cheltuiești banii pe care îi colectezi de la un an la altul? E foarte greu de înțeles și de acceptat.

Atrage însă atenția și faptul că nerespectarea sistematică a legii a devenit o practică în funcționarea administrației orașului, întrucât încă din 2011 Consiliul Local Constanța a majorat în mod nelegalcu 20% valoarea impozabilă a clădirilor stabilită de Codul Fiscal, pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice situate în zona A a municipiului Constanța, în condițiile în care valorile din Codul Fiscal nu pot fi modificate. Diferențierea este deja făcută de Codul Fiscal prin valorile de ajustare în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea.

În concluzie domnule viceprim-ministru, față de considerațiunile prezentate, existând certitudinea că această Hotărâre, dacă va fi adoptată, va fi desființată în justiție fiind declarată ilegală, vă solicit:

  • Să dispuneți de îndată un control la Primăria Municipiului Constanța privind modalitatea de stabilire a taxelor locale așa cum se desfășoară începând din data de 09.11.2017 odată cu publicarea proiectului;

Să-mi comunicați în scris rezultatele acestui control și măsurile luate.

Cu stimă!